– Warsztaty terapii zajęciowej

Warsztat terapii zajęciowej jest placówką pobytu dziennego, która nie może mieć charakteru zarobkowego. Uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej mogą być osoby, które posiadają aktualny wpis w orzeczeniu o niepełnosprawności, kwalifikujący ich do uczestnictwa w warsztacie. Dzięki uczestnictwu osób niepełnosprawnych w terapii prowadzonej przez warsztat, mają one możliwość uczestniczenia w zajęciach, których celem jest ich rehabilitacja społeczna i zawodowa. Warsztaty uczą samodzielności, przywracają umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia. Mają również na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia niezależnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości każdej osoby. Warsztaty prowadzą ponadto do ogólnego usprawnienia funkcjonowania, sprzyjają integracji osób niepełnosprawnych z otoczeniem, tym samym przeciwdziałając ich marginalizacji.

W Powiecie Gliwickim funkcjonują dwa warsztaty, które prowadzone są przez organizacje pożytku publicznego:

  1. Warsztaty Terapii Zajęciowej Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie, prowadzone przez Caritas Archidiecezji Katowickiej – 50 osób.

p.o. Kierownika – Pan Łukasz Kozłowski

ul. Szpitalna 29

tel. 32/236-54-87, 32/336-22-33

www.caritas.knurow.pl

  • Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Tęcza” w Pyskowicach prowadzone przez Stowarzyszenie Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” z siedzibą w Bycinie przy ul. Pyskowickiej 8a – 36 osób.

Kierownik – Pani Małgorzata Peteja

ul. Wojska Polskiego 3

tel. 32/233-89-45

wtztecza.cba.pl

W Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzone są listy rezerwowe osób zainteresowanych
w uczestnictwie w zajęciach.

Wróć do góry