– Druki – Pomoc dla osób z niepełnosprawnością i starszych

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności – dziecko 

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Wróć do góry