– Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Zarządzeniem Nr 66/2019 Starosty Gliwickiego z dnia 10 października 2019 r. powołana została Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023 w składzie:

Przewodniczący

Pan Michał Król – Urząd Miejski w Pyskowicach

Wiceprzewodnicząca

Pani Ewa Dudzińska – Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Knurowie

Sekretarz

Pani Teresa Szymońska – Urząd Miejski w Sośnicowicach

Członkowie

Pan Michał Nieszporek – Stowarzyszenie Moja Gmina Nasz Powiat

Pan Adam Wala – Polski Związek Niewidomych, Okręg Śląski, Koło w Gliwicach

Wróć do góry