– Rodzinna piecza zastępcza – zarządzenia

Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zasad przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.

Zarządzenie Nr 9/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w sprawie ustalenia zasad udzielania i wysokości świadczeń fakultatywnych przyznawanych rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, wynikających z przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie ustalenia zasad udzielania i wysokości świadczeń fakultatywnych przyznawanych rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz środków finansowych dla prowadzących rodzinne domy dziecka celem pokrycia niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka oraz innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka, wynikających z przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wróć do góry