– Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym, dedykowaną osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  • poprawy jakości życia dorosłych osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;v
  • zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
  • umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne/kulturalne/rozrywkowe/sportowe itp.;
  • dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego dotyczącego realizacji zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta w szczególności mają polegać na udzielaniu przez niego pomocy:

  • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/ społeczne/ sportowe itp.);
  • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • w załatwieniu spraw urzędowych;
  • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
Wróć do góry