– Kontakt


Dyrektor Centrum

mgr Barbara Terlecka – Kubicius

tel. 32/332 66 16

Godziny przyjęć stron w sprawie skarg i wniosków:

każda środa 9.00 – 11.00

pierwszy czwartek miesiąca 15.00 – 16.00

Zastępca Dyrektora

mgr Olga Bociańska

tel. 32/332 66 68

Kancelaria

inż. Anna Potocka – Starszy Inspektor

tel. 32/332 66 16


Zespół Finansowo-Księgowy i Kadr

mgr Edyta Więcek – Główna Księgowa

mgr Krystyna Grzywacz – Starsza Księgowa

mgr Magdalena Kobryń – Księgowa

tel. 32/332 66 15

Ewa Szyszka  – Inspektor ds. Kadrowo-Płacowych

tel. 32/230 38 18

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych i Starszych

mgr Rafał Kotysz – Starszy Inspektor

Ewa Pawlak – Podinspektor

Agnieszka Proska – pomoc administracyjna

tel. 32/332 66 14

514 441 920

Zespół ds. Świadczeń

mgr Paulina Gniłka – Główny Specjalista ds. Świadczeń

mgr Mariola Bomba – Podinspektor 

mgr Barbara Gaber – Inspektor

mgr Stella Kopel – Pracownik Socjalny

tel. 32/301 50 39

502 483 717

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

mgr Anna Pawlak-Kiewro – Główny Specjalista Pracy z Rodziną – Pedagog

mgr Monika Oszywa – Starszy Pracownik socjalny

mgr Joanna Roesner (Wąsik) – Starszy Pracownik socjalny

mgr Anna Majewska – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Karolina Ławrowska – Medoń – Pracownik socjalny

mgr Magdalena Fiszer – Rębisz –
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 32/332 66 55  

tel 32/332 66 17

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

mgr Agnieszka Rak – Psycholog

mgr Dagmara Ratajewska – Pedagog

mgr Łukasz Kubicki – Adwokat

tel. 32/332 66 77

514 448 957

514 448 959

e-mail: pik_gliwice@wp.pl

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej pracuje od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 18.00 – pracownicy dostępni są pod numerem telefonu: 32/332-66-77, 514 448 957 lub 514 448 959

Zespół ds. Projektów Celowych

Projekt „RESTART” – Program Aktywności Lokalnej

mgr Katarzyna Górak – Starszy konsultant, tel. 505 928 678

lic. Jowita Bryń  – Opiekun-konsultant, tel. 515 916 451

lic. Natalia Ott – Opiekun-konsultant, tel. 514 447 753

tel. do biura: 32/233 79 83

Wróć do góry