– Kontakt


Dyrektor Centrum

mgr Edyta Więcek

tel. 32/332 66 16

Godziny przyjęć stron w sprawie skarg i wniosków:

każda środa 9.00 – 11.00

pierwszy czwartek miesiąca 15.00 – 16.00

Zastępca Dyrektora

mgr Olga Bociańska

tel. 32/332 66 68

Kancelaria

inż. Anna Potocka – Starszy Inspektor

tel. 32/332 66 16


Zespół Finansowo-Księgowy i Kadr

mgr Bogusława Kukułka – Główna Księgowa

mgr Krystyna Grzywacz – Starsza Księgowa

mgr Magdalena Kobryń – Księgowa

tel. 32/332 66 15

mgr Ewa Szyszka – Starszy Inspektor ds. Kadrowo-Płacowych

tel. 32/230 38 18

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych i Starszych

mgr Rafał Kotysz – Starszy Inspektor

Ewa Pawlak – Inspektor

Agnieszka Proska – Podinspektor

tel. 32/332 66 14

514 441 920

Zespół ds. Świadczeń

mgr Paulina Gniłka – Główny Specjalista ds. Świadczeń

mgr Mariola Bomba – Inspektor 

mgr Barbara Gaber – Inspektor

mgr Stella Kopel – Starszy Pracownik Socjalny

tel. 32/301 50 39

502 483 717

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

mgr Anna Pawlak-Kiewro – Główny Specjalista Pracy z Rodziną – Pedagog

mgr Monika Oszywa – Starszy Pracownik socjalny

mgr Joanna Roesner (Wąsik) – Starszy Pracownik socjalny

mgr Anna Majewska – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Karolina Ławrowska – Medoń – Pracownik socjalny

mgr Magdalena Fiszer – Rębisz –
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 32/332 66 55  

tel 32/332 66 17

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

mgr Agnieszka Rak – Psycholog

mgr Dagmara Ratajewska – Pedagog
mgr Natalia Dubas – psycholog,
mgr Ewelina Kotysz – Nowak – psycholog,

mgr Łukasz Kubicki – Adwokat

tel. 32/332 66 77

514 448 957

514 448 959

mail: pcpr.pik@powiatgliwicki.pl

Aktualne godziny pracy zespołu dostępne są pod linkiem: https://pcpr-gliwice.pl/grafik-pracy/.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

mgr Rafał Kotysz

pcpr.iodo@powiatgliwicki.pl

Wróć do góry