– Zamówienia publiczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, w związku z zakończonym postępowaniem nr 16/2020/RPO2 na organizację Treningu budowania poczucia własnej wartości „Odkryj w sobie piękno” dla uczestników projektu „Wsparcie na starcie”, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

Czytaj więcej Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty “Odkryj w sobie piękno”

WAŻNA INFORMACJA!

           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach informuje o modyfikacji w postępowaniu na przeprowadzenie treningu budowania poczucia własnej wartości „Odkryj w sobie piękno” dla uczestników projektu „Wsparcie na starcie”.

Treść modyfikacji dostępna jest w załączonym dokumencie.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu oraz do złożenia oferty do dnia 03.12.2020r. do godziny 10.00.

ModyfikacjaPobierz

Czytaj więcej Modyfikacja w postępowaniu na przeprowadzenie treningu budowania poczucia własnej wartości „Odkryj w sobie piękno”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do udziałuw postępowaniu na przeprowadzenie treningu budowania poczucia własnej wartości „Odkryj w sobie piękno” dla uczestników projektu „Wsparcie na starcie”.

Zapyt. ofertowe Trening Budowania poczucia własnej wartosci (PDF)Pobierz

zal. nr 1do zapytania charakterystyka uczestników (PDF)Pobierz

zal2 do zapytania wykaz osób (DOC)Pobierz

zal3 do zapytania oferta (DOC)Pobierz

zal3 do zapytania oferta (PDF)Pobierz

zal4 do zapytania …

Czytaj więcej Przeprowadzenie treningu budowania poczucia własnej wartości „Odkryj w sobie piękno” dla uczestników projektu „Wsparcie na starcie”.

Wróć do góry