– Zamówienia publiczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, w związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zasadę konkurencyjności w sprawie Organizacji  treningu budowania własnej wartości dla uczestników projektu „Restart” Program Aktywności Lokalnej, informuje, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Zapytania ofertowego. Poniżej, Zamawiający podaje treść pytań oraz odpowiedzi na zadane pytania.

I. Zapytania Wykonawcy:

1) „ Czy możliwe …

Czytaj więcej Postępowanie nr: 7/2021/RPO2 w sprawie: wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do udziałuw zapytaniu ofertowym na organizację Treningu budowania własnej wartości dla uczestników projektu „Restart” – Program Aktywności Lokalnej.

Zapytanie – Budowanie własnej wartościPobierz

Zał. 1 – Oferta (DOC)Pobierz

Zał. 1 – Oferta (PDF)Pobierz

zał. 2 – budowanie własnej wartościPobierz

zał. 3 do siwz wzór umowyPobierz

Czytaj więcej Organizacja treningu budowania własnej wartości – zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w związku z zakończonym postępowaniem nr 6/2021/RPO w sprawie zatrudnienia Trenera edukacyjno – społecznego w ramach działań diagnostyczno reintegracyjnych na podstawie umowy cywilno – prawnej w projekcie „Restart” informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym dokumencie:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

Czytaj więcej Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 6/2021/RPO

Wróć do góry