– Grafik pracy specjalistów

W siedzibie Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej porady psychologiczne prowadzone są nie tylko osobiście ale również drogą elektroniczną poprzez e-mail. Krótki opis problemu oraz pytanie do psychologa lub prawnika prosimy kierować na adres pik_gliwice@wp.pl W ciągu kilku dni specjalista odpowie na pytanie lub zaproponuje termin konsultacji osobistej.

Prosimy o wcześniejsze ustalanie wizyt drogą telefoniczną lub osobiście. W przypadkach kryzysowych i nagłych o charakterze losowym można także zgłaszać się do psychologa i prawnika bez umówionej wcześniej wizyty w godzinach pracy poszczególnych specjalistów. Osoby, które mają problem w poruszaniu się prosimy o wcześniejszą informację, abyśmy mogli zapewnić odpowiednie pomieszczenie.

Po pomoc można przyjść bez względu na posiadany dochód, ponieważ świadczona jest bezpłatnie. Współpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami specjalistycznymi w powiecie gliwickim. Gwarantujemy naszym klientom pełną dyskrecję oraz poufność. W naszej pracy postępujemy zgodnie z Kodeksem etyczno-zawodowym psychologa oraz Kodeksem etycznym psychoterapeuty. Poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne i rodzinne świadczone jest bezpłatnie bez względu na posiadany dochód.

Wróć do góry