– Programy i projekty

„Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu informuje, iż̇ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Terapia Domowa (TD)”

Celem projektu jest zapewnienie całodobowej opieki medycznej, porad lekarskich, psychologicznych i terapeutycznych osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Podczas sprawowanej opieki rodzice lub opiekunowie niepełnosprawnego będą̨ mogli udać́ się na urlop lub odpocząć́ …

Czytaj więcej Terapia Domowa (TD)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do udziałuw zapytaniu ofertowym na organizację Treningu budowania własnej wartości dla uczestników projektu „Restart” – Program Aktywności Lokalnej.

Zapytanie – Budowanie własnej wartościPobierz

Zał. 1 – Oferta (DOC)Pobierz

Zał. 1 – Oferta (PDF)Pobierz

zał. 2 – budowanie własnej wartościPobierz

zał. 3 do siwz wzór umowyPobierz

Czytaj więcej Organizacja treningu budowania własnej wartości – zapytanie ofertowe

iuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

 Partnerami projektu są :

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób …

Czytaj więcej Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w związku z zakończonym postępowaniem nr 5/2021/RPO na zakup wraz z zainstalowaniem/podłączeniem, skonfigurowaniem i uruchomieniem sprzętu wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Restart” informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym pliku:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)Pobierz

Czytaj więcej Wybór najkorzystniejszej oferty 5/2021/RPO

Wróć do góry