– Programy i projekty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w związku z zakończonym postępowaniem nr 8/2021/RPO w sprawie organizacji treningu budowania poczucia własnej wartości dla uczestników projektu „Restart” Program Aktywności Lokalnej informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie.

Informacja o wyborze wykonawcy (PDF)Pobierz

Czytaj więcej Informacja o wyborze wykonawcy 8/2021/RPO w sprawie organizacji treningu budowania poczucia własnej wartości dla uczestników projektu „Restart”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zamieszcza informację dotyczącą zestawienia ofert z zapytania ofertowego na organizację Treningu budowania własnej wartości dla uczestników projektu „Restart” – Program Aktywności Lokalnej.

Zestawienie ofert (skan PDF)Pobierz

Czytaj więcej Zestawienia ofert dotyczących zapytania ofertowego na organizację Treningu budowania własnej wartości dla uczestników projektu „Restart” .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do udziałuw zapytaniu ofertowym na organizację Treningu budowania własnej wartości dla uczestników projektu „Restart” – Program Aktywności Lokalnej.

Załączniki do pobrania:

załącznik 1 oferta zamówienia (DOC)Pobierz

załącznik 2 zapytanie (PDF)Pobierz

załącznik 2 zapytanie (DOC)Pobierz

załącznik 3 – SIWZ – wzór umowyPobierz

Czytaj więcej Zapytanie ofertowe na organizację Treningu budowania własnej wartości

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w związku z realizacją projektu „Restart” Program Aktywności Lokalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.5 informuję o unieważnieniu postępowania na organizację treningu budowania poczucia własnej wartości dla uczestników projektu „Restart” Program Aktywności Lokalnej.

Szczegółowe informację znajdują się w załączonym dokumencie.

Informacja o …

Czytaj więcej Unieważnienie postępowania na organizację treningu budowania poczucia własnej wartości

Wróć do góry