– Programy i projekty

iuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

 Partnerami projektu są :

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób …

Czytaj więcej Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w związku z zakończonym postępowaniem nr 5/2021/RPO na zakup wraz z zainstalowaniem/podłączeniem, skonfigurowaniem i uruchomieniem sprzętu wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Restart” informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym pliku:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)Pobierz

Czytaj więcej Wybór najkorzystniejszej oferty 5/2021/RPO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa W Projekcie „Restart” – Program Aktywności Lokalnej .

Pliki do pobrania:

Regulamin projektu RESTARTPobierz

Ankieta początkowaPobierz

Załącznik nr 2 kwestionariusz-rozmowyPobierz

załącznik nr 3 skierowanie kandydatów na II etapPobierz

Załącznik nr 4 Ankieta sprawdzają poziom motywacjiPobierz

załącznik nr 5 indywidualna ścieżka reintegracjiPobierz

Załącznik nr 6 Kwalifikacja kandydata do …

Czytaj więcej Restart: regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa

Plakat do programu reSTART

Z radością informujemy Państwa, że od stycznia 2021 r. przystąpiliśmy do realizacji projektu „RESTART” – Program Aktywności Lokalnej, jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.5.

Zgodnie z założeniami w ciągu 2 lat chcemy objąć wsparciem 72 mieszkańców naszego powiatu.

Będą to osoby z niepełnosprawnością, które są bezrobotne …

Czytaj więcej „Restart” – Program Aktywności Lokalnej

Wróć do góry