– Programy i projekty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do udziałuw zapytaniu ofertowym na organizację Treningu budowania własnej wartości dla uczestników projektu „Restart” – Program Aktywności Lokalnej.

Zapytanie – Budowanie własnej wartościPobierz

Zał. 1 – Oferta (DOC)Pobierz

Zał. 1 – Oferta (PDF)Pobierz

zał. 2 – budowanie własnej wartościPobierz

zał. 3 do siwz wzór umowyPobierz

Czytaj więcej Organizacja treningu budowania własnej wartości – zapytanie ofertowe

iuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

 Partnerami projektu są :

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób …

Czytaj więcej Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa W Projekcie „Restart” – Program Aktywności Lokalnej .

Pliki do pobrania:

Regulamin projektu RESTARTPobierz

Ankieta początkowaPobierz

Załącznik nr 2 kwestionariusz-rozmowyPobierz

załącznik nr 3 skierowanie kandydatów na II etapPobierz

Załącznik nr 4 Ankieta sprawdzają poziom motywacjiPobierz

załącznik nr 5 indywidualna ścieżka reintegracjiPobierz

Załącznik nr 6 Kwalifikacja kandydata do …

Czytaj więcej Restart: regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa

Plakat do programu reSTART

Z radością informujemy Państwa, że od stycznia 2021 r. przystąpiliśmy do realizacji projektu „RESTART” – Program Aktywności Lokalnej, jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.5.

Zgodnie z założeniami w ciągu 2 lat chcemy objąć wsparciem 72 mieszkańców naszego powiatu.

Będą to osoby z niepełnosprawnością, które są bezrobotne …

Czytaj więcej „Restart” – Program Aktywności Lokalnej

Wróć do góry