– Programy i projekty

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Dofinansowanie: 568 242,00 zł

Termin realizacji: 15.02.2024 – 31.12.2024

Cel programu: Dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenie możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączeniew życie społeczne, jak również zwiększenia szans na prowadzenie bardziej niezależnego i aktywnego życia.

Zadania realizowane w ramach programu:Pomoc uczestnikom Programu w:

wykonywaniu czynności dnia …

Czytaj więcej Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Dofinansowanie:   110 360,00 zł

Wkład własny:   200 349,32 zł

Razem:   310 709,32 zł

Termin realizacji: 01.06.2023 – 31.12.2023

Cel programu: Celem Programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są wskazane minimalne …

Czytaj więcej Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do udziałuw zapytaniu ofertowym na realizację kursu podstaw księgowości dla uczestniczki projektu „Restart” – Program Aktywności Lokalnej.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach.

zapytanie-kursy-II-1Pobierz

zal.-1-do-zapytania-oferta-cenowa (PDF)Pobierz

zal.-1-do-zapytania-oferta-cenowa (DOCX)Pobierz

zal2-oswiadczenie (PDF)Pobierz

zal2-oswiadczenie (DOCX)Pobierz

Czytaj więcej Zapytanie ofertowe: kurs podstaw księgowości

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach ze względu na omyłkę pisarską (podanie nieprawidłowego Wykonawcy) ponownie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację kursów w części I, II i III. Na część IV i V zapytania nie została złożona żadna oferta, w związku z czym ta część postępowania pozostała nierozstrzygnięta.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach.

informacja …

Czytaj więcej Informacja – wybór najkorzystniejszej oferty

Wróć do góry