PCPR

MÓJ DOM - TWOJE MIEJSCE Podaruj prawdziwy dom dziecku
jako rodzina zastępcza
Więcej na: pcpr-gliwice.pl Kampania Powiatu Gliwickiego na rzecz
poszukiwania rodzin zastępczych
Kontakt telefoniczny 32 332 66 17
32 332 66 55
Powiat Gliwicki PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie MÓJ DOM - TWOJE MIEJSCE

Aktualności

Misją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach jest zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

Jako instytucja zorientowana przede wszystkim na niesienie pomocy, Centrum stara się zapewnić swoim klientom wysokiej jakości usługi poprzez zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników. Świadczenie pomocy, niezależnie od jej formy, jest nieodpłatne i dobrowolne, a wsparcie sprawowane jest w oparciu o zasadę poszanowania wolności myśli, sumienia i religii klientów.

Wartością nadrzędną pracowników zatrudnionych w PCPR jest szanowanie godności drugiego człowieka, niezależnie od jego wieku, stanu zdrowia czy posiadanego poziomu intelektualnego.

Wróć do góry