– Unieważnienie postępowania na organizację treningu budowania poczucia własnej wartości

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w związku z realizacją projektu „Restart” Program Aktywności Lokalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.5 informuję o unieważnieniu postępowania na organizację treningu budowania poczucia własnej wartości dla uczestników projektu „Restart” Program Aktywności Lokalnej.

Szczegółowe informację znajdują się w załączonym dokumencie.

Wróć do góry