– Terapia Domowa (TD)

„Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu informuje, iż̇ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Terapia Domowa (TD)”

Celem projektu jest zapewnienie całodobowej opieki medycznej, porad lekarskich, psychologicznych i terapeutycznych osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Podczas sprawowanej opieki rodzice lub opiekunowie niepełnosprawnego będą̨ mogli udać́ się na urlop lub odpocząć́ od codziennych obowiązków związanych z opieką nad niepełnosprawnym.

Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, których niepełnosprawność́ powstała nie później niż̇ do 18 r.ż.̇. Obszar realizacji projektu: województwo Śląskie – obszar Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego.

Więcej informacji na temat udziału w projekcie otrzymają̨ Państwo pod nr tel. (32) 221 56 70, (32) 326 08 58 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu ul. Mikołowska 208

www.otnorzesze.pl

https://otnorzesze-bip.slaskie.pl/

Udział w projekcie jest bezpłatny

Wróć do góry