– Świadczenie wychowawcze dla dzieci w pieczy zastępczej

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego. Aktualny okres, w którym wypłacane są świadczenia rozpoczął się w dniu: 1 czerwca 2022 r. i potrwa do dnia 31 maja 2023 r.
Nowy okres rozpocznie się już w dniu 1 czerwca 2023 r. i zakończy w dniu 31 maja 2024 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane są od dnia 1 lutego danego roku. Obsługą programu „Rodzina 500+” zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o świadczenie składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem:

  • portalu PUE ZUS,
  • aplikacji mZUS,
  • portalu Ministerstwa Rodziny Emp@tia
  • bankowości elektronicznej.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia, wniosek należy złożyć do ZUS do dnia 30 kwietnia 2023 r. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie wydane przez PCPR w Gliwicach potwierdzające sprawowanie pieczy zastępczej.  Wypłata świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

Więcej informacji na stronie ZUS: www.zus.pl.

Wróć do góry