– Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach dotyczące wysokości dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w 2021 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w związku
z §5 Zarządzenia Nr 10/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w sprawie ustalenia zasad udzielania i wysokości świadczeń fakultatywnych przyznawanych rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, wynikających z przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ogłasza, że wysokość dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w 2021 r. wynosi nie więcej niż 200,00 zł.

Wróć do góry