– Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach dotyczące wysokości dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w 2024 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w związku z §5 Zarządzenia Nr 9/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w sprawie ustalenia zasad udzielania i wysokości świadczeń fakultatywnych przyznawanych rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, wynikających z przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ogłasza, że z uwagi na fakultatywny charakter jakim jest ww. świadczenie oraz ograniczone środki finansowe Powiatu Gliwickiego, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w bieżącym roku nie będzie przyznawane.

Wróć do góry