– Wykaz DPS

Misją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach jest zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

Jako instytucja zorientowana przede wszystkim na niesienie pomocy, Centrum stara się zapewnić swoim klientom wysokiej jakości usługi poprzez zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników. Świadczenie pomocy, niezależnie od jej formy, jest nieodpłatne i dobrowolne, a wsparcie sprawowane jest w oparciu o zasadę poszanowania wolności myśli, sumienia i religii klientów.

Wartością nadrzędną pracowników zatrudnionych w PCPR jest szanowanie godności drugiego człowieka, niezależnie od jego wieku, stanu zdrowia czy posiadanego poziomu intelektualnego.

1. Dom Pomocy Społecznej „Ostoja”

Przeznaczony dla 124 osób dorosłych (kobiet) niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Sośnicowicach – prowadzony przez Powiat Gliwicki.Dane teleadresowe:ul. Kozielska 1, 44-153 Sośnicowicetel. 238-75-42
e-mail: dpsostoja@poczta.onet.plstrona www: www.dpsostoja.plDyrektor: Pan Jarosław Mencfel 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w ww. domu w 2024 roku wynosi 7242,75 zł

2. Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”

Przeznaczony dla 51 osób dorosłych (mężczyzn) niepełnosprawnych intelektualnie w Kuźni Nieborowskiej – prowadzony przez Powiat Gliwicki.Dane teleadresowe:ul. Knurowska 13, 44-144 Kuźnia Nieborowskatel. 235-16-30e-mail: dps.zameczek@vp.plstrona www: dps-zameczek.plDyrektor: Pani Ewa Zamora 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w ww. domu w 2024 roku wynosi 7171,40 zł.

3. Dom Pomocy Społecznej w Pilchowicach

Przeznaczony dla 60 osób – dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopcy) – prowadzony na zlecenie Powiatu Gliwickiego przez Zakon O.O. Kamilianów.Dane teleadresowe:ul. Damrota 7, 44-145 Pilchowicetel. 235-65-26e-mail: dps.pilchowice@wp.plstrona www: brakDyrektor: Pan Bronisław Malicki 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w ww. domu w 2024 roku wynosi 7210,67 zł.

4. Dom Pomocy Społecznej w Wiśniczach

Przeznaczony dla 80 osób w podeszłym wieku (kobiet i mężczyzn) – prowadzony na zlecenie Powiatu Gliwickiego przez Caritas Diecezji Gliwickiej.Dane teleadresowe:ul. Wiejska 42a, 44-187 Wielowieśtel. 32 233-62-0632 233-61-78e-mail: wisnicze@poczta.onet.plstrona www: www.dpswisnicze.plDyrektor: Pan Krystian Bambynek 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w ww. domu w 2024 roku wynosi 6563,63 zł

5. Dom Pomocy Społecznej w Knurowie

Przeznaczony dla 90 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet i mężczyzn) – prowadzony na zlecenie Powiatu Gliwickiego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Dane teleadresowe:
Szpitalna 29, 44-194 Knurów
tel. 32/2365487, 32/336-22-33
e-mail: knurow@caritas.pl
strona www: www.knurow.caritas.pl
Dyrektor Ośrodka M.B. Uzdrowienie Chorych: Pan Krzysztof Gołuch
Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Knurowie: Pani Ewa Kuśmierska

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w ww. domu w 2024 roku wynosi 6059,97 zł.

Wróć do góry