– Polski Bon Turystyczny dla dzieci w pieczy zastępczej

Pliki do pobrania

Polski Bon Turystyczny to forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Wyniesie jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności .

Polski Bon Turystyczny ma formę elektronicznego bonu, ważnego do końca marca 2022 r.

Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju.

Będzie można wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym.

Bon przysługuje niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku Programu 500 Plus.

Bon otrzymasz po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak 500+

System pozwala na łatwą rejestrację m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej. Bon zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

UWAGA !!!

W sytuacji, gdy dziecko zmienia formę pieczy zastępczej (zostaje umieszczone w innej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka), osobą uprawnioną do otrzymania prawa do świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego na to dziecko jest osoba sprawująca bieżącą pieczę zastępczą nad dzieckiem lub jedna z osób pełniących funkcję rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinny dom dziecka. W takiej sytuacji osoba sprawująca bieżącą pieczę nad dzieckiem składa wniosek do Polskiej Organizacji Turystycznej o przyznanie prawa do Polskiego Bonu Turystycznego.

Do wniosku należy dołączyć informację o przyznaniu dodatku wychowawczego wydanego przez organ właściwy (decyzję przyznającą dodatek). Wniosek można złożyć papierowo na adres:

Polska Organizacja Turystyczna
ul. Janińska 32
32-020 Wieliczka

lub elektronicznie na skrzynkę ePUAP Polskiej Organizacji Turystycznej.

Informacje i kontakt w sprawie bonu:

www.zus.pl
infolinia:(22) 11 22 11
e-mail: bon@zus.pl

Lista podmiotów turystycznych:

www.bonturystyczny.gov.pl
www.pot.gov.pl
www.polska.travel

Wróć do góry