– Wsparcie psychologiczne w języku ukraińskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach oferuje wsparcie psychologiczne w języku ukraińskim udzielane przez Panią Natalię Honcharenko dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie powiatu gliwickiego. Celem umówienia konsultacji oraz uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 332 66 16.

dr Nataliia Honcharenko – psycholog specjalizujący się w psychologii medycznej, specjalista defektologii, logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Zarządzania Oświatą, Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. O. Bohomolca  oraz Państwowego Instytutu Pedagogicznego im. Dragomanowa w Kijowie. Ukończyła kursy doskonalące z zakresu neuropsychologii dziecięcej, psychoterapii integratywnej, psychiatrii dla psychologów, terapii aba, diagnostyki dzieci i młodzieży oraz pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci i dorosłych, diagnozuje, pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Posiada 28-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. W swojej pracy wykorzystuje metody terapii poznawczo-behawioralnej, arteterapii oraz systemowej psychoterapii rodzinnej.

д-р Наталія Гончаренко – психолог за спеціальністю медична психологія, спеціаліст з дефектології, логопед. Випускниця Університету менеджменту освіти,

Національного медичного університету ім О.О. Богомольця  та Державного педагогічного інституту ім. Драгоманова в Києві. Пройшла навчальні курси з дитячої нейропсихології, інтегративної психотерапії, психіатрії для психологів, АВА-терапії, діагностики дітей та підлітків, роботи з дітьми з розладами аутичного спектру. Проводить індивідуальні психологічні консультації дітей та дорослих, діагностує та працює з дітьми з особливими потребами. Має 28-річний досвід роботи з дітьми та підлітками. У своїй роботі використовує методи когнітивно-поведінкової терапії, арт-терапії та системної сімейної психотерапії.

Wróć do góry