– Aktualności

Przesyłamy najlepsze życzenianie tylko na Święta Wielkanocne,ale także na okres poświąteczny.

Spędźmy ten czas w dobrym zdrowiu,radości, wzajemnej życzliwości.Z nadzieją, że nadejdzie znowu czas,w którym będziemy mogli cieszyć sięwzajemną obecnością, w szerokim gronie przyjaciół

Barbara Terlecka-Kubiciuswraz z Pracownikami PCPR w Gliwicach

Czytaj więcej Wesołych Świąt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w związku z zakończonym postępowaniem nr 6/2021/RPO w sprawie zatrudnienia Trenera edukacyjno – społecznego w ramach działań diagnostyczno reintegracyjnych na podstawie umowy cywilno – prawnej w projekcie „Restart” informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym dokumencie:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

Czytaj więcej Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 6/2021/RPO

iuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

 Partnerami projektu są :

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób …

Czytaj więcej Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w związku z zakończonym postępowaniem nr 5/2021/RPO na zakup wraz z zainstalowaniem/podłączeniem, skonfigurowaniem i uruchomieniem sprzętu wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Restart” informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym pliku:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)Pobierz

Czytaj więcej Wybór najkorzystniejszej oferty 5/2021/RPO

Wróć do góry