– Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, w związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zasadę konkurencyjności w sprawie Organizacji  treningu budowania własnej wartości dla uczestników projektu „Restart” Program Aktywności Lokalnej, informuje, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Zapytania ofertowego. Poniżej, Zamawiający podaje treść pytań oraz odpowiedzi na zadane pytania.

I. Zapytania Wykonawcy:

1) „ Czy możliwe …

Czytaj więcej Postępowanie nr: 7/2021/RPO2 w sprawie: wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do udziałuw zapytaniu ofertowym na organizację Treningu budowania własnej wartości dla uczestników projektu „Restart” – Program Aktywności Lokalnej.

Zapytanie – Budowanie własnej wartościPobierz

Zał. 1 – Oferta (DOC)Pobierz

Zał. 1 – Oferta (PDF)Pobierz

zał. 2 – budowanie własnej wartościPobierz

zał. 3 do siwz wzór umowyPobierz

Czytaj więcej Organizacja treningu budowania własnej wartości – zapytanie ofertowe

Informujemy, iż w dniu 09 września 2021r. (czwartek)

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

Zespół do spraw instytucjonalnej pieczy zastępczej

Zespół do spraw instytucjonalnej pieczy zastępczej

Zespół do spraw projektów celowych

będą czynne w godzinach od 7.30 do 15.30

Czytaj więcej godziny otwarcia 09.09.2021 Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

Wróć do góry