– Aktualności

Rodzina z osobą z niepełnosprawnością

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach przystąpiło do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności …

Czytaj więcej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Rodzina z osobą z niepełnosprawnością

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach przystąpiło do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia  osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności  oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym a także na …

Czytaj więcej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Hakowanie mózgów – technologia w rękach dzieci i nastolatków.

Coraz częściej w swojej praktyce zawodowej zdarza mi się słyszeć narzekania rodziców, wychowawców, a nawet specjalistów, którzy podkreślają, iż dzieci aktualnie są „przyklejone” do telefonów i ekranu komputera. Coraz trudniej jest im również regulować czas przebywania przed wszelkimi ekranami, gdyż nawet jak dziecko ma ograniczony dostęp do …

Czytaj więcej Hakowanie mózgów – technologia w rękach dzieci i nastolatków

Wróć do góry