– Opiekun rodziny nie musi być sam

Na obrazku widać rodzinę z osobą niepełnosprawną

W 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach uczestniczyło w ogólnopolskim projekcie „Opiekun rodziny nie musi być sam” realizowanym przez Fundację Hospicyjną w Gdańsku i finansowanym przez Fundację PZU. W ramach programu odbyło się 5 spotkań szkoleniowych w gminach: Rudziniec, Wielowieś, Gierałtowice, Sośnicowice, Knurów. Szkolenia odbyły się w następujących terminach:

•    Rudziniec 07.10.2019 r. (Świetlica Gminna w Rudzińcu),

•    Wielowieś 14.10.2019 r. (Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi),

•    Gierałtowice 21.10.2019 r. (Urząd Gminy w Gierałtowicach),

•    Sośnicowice 24.10.2019 r. (Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach),

•    Knurów 04.11.2019 r. (Miejski Ośrodek Kultury w Knurowie).

Podczas spotkań uczestnicy szkolenia brali udział w praktycznych zajęciach warsztatowych z pielęgniarką, rehabilitantem, psychologiem oraz pracownikiem socjalnym. Zajęcia cieszył się zainteresowaniem wśród uczestników Projektu. Dawały przestrzeń do wymiany doświadczeń między uczestnikami, związanych z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach wynikających ze sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

W ww. projekcie uczestniczyło 11 osób z gminy Rudziniec, 17 osób z gminy Wielowieś, 15 osób

z gminy Gierałtowice, 11 osób z gminy Sośnicowice oraz 18 osób z Knurowa.

Ze wsparcia oferowanego w ramach programu „Opiekun rodziny nie musi być sam” skorzystały łącznie 72 osoby z terenu powiatu Gliwickiego.

Wśród uczestników projektu przeprowadzono ankietę, która po zakończonym projekcie posłużyła do sporządzenia szczegółowej analizy omawianego problemu i posłuży także do podjęcia w przyszłości inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Wróć do góry