– Wojciech

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach przystąpiło do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy wsparcia osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w środowisku …

Czytaj więcej Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w listopadzie 2023 r. po raz siódmy przystąpiło do udziału w Kampanii „19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY” organizowanej w Polsce przez Fundację „po DRUGIE”. Celem kampanii było poruszanie tematów związanych z prawami dziecka; bezpieczeństwem, szacunkiem, godnością, wolnością, budowaniem świadomych postaw wobec przemocy oraz uczeniem się …

Czytaj więcej 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY

Wróć do góry