– Turystyczna Sztafeta Osób Niepełnosprawnych „Z Knurowa Po Diablak”

W dniach 30 sierpnia – 3 września br. na trasach turystycznych pieszych górskich i rowerowych Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Wysokiego odbyła się Turystyczna Sztafeta Osób Niepełnosprawnych ,,Z Knurowa Po Diablak”.

Uczestnikami wydarzenia byli osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie z terenu powiatu gliwickiego pod opieką wykwalifikowanej kadry turystycznej.

Przez 5 dni osoby niepełnosprawne pokonali ponad 200 km!

2 września sztafeta zawitała do Gminy Zawoja a jej finałem był tzw. ,,Atak Szczytowy” na Babią Górę, przez Perć Akademików.

Po zejściu ze szlaków odbyła się integracja turystów niepełnosprawnych podczas festynu integracyjnego w ramach VII Rajdu Integracji Niepełnosprawnych w Zawoi Czatoża.

Turystyczna Sztafeta Osób Niepełnosprawnych ,,Z Knurowa Po Diablak” została dofinansowana w ramach projektu z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Fotografia ilustracyjna w nagłówku: Jerzy Górecki z Pixabay

Wróć do góry