– Wojciech

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków składanych przez Gminy/Powiaty w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności alboorzeczenie traktowane na równi z …

Czytaj więcej Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do udziałuw zapytaniu ofertowym na realizację kursu podstaw księgowości dla uczestniczki projektu „Restart” – Program Aktywności Lokalnej.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach.

zapytanie-kursy-II-1Pobierz

zal.-1-do-zapytania-oferta-cenowa (PDF)Pobierz

zal.-1-do-zapytania-oferta-cenowa (DOCX)Pobierz

zal2-oswiadczenie (PDF)Pobierz

zal2-oswiadczenie (DOCX)Pobierz

Czytaj więcej Zapytanie ofertowe: kurs podstaw księgowości

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

1.      dzieci do 16. roku życia z …

Czytaj więcej Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach ze względu na omyłkę pisarską (podanie nieprawidłowego Wykonawcy) ponownie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację kursów w części I, II i III. Na część IV i V zapytania nie została złożona żadna oferta, w związku z czym ta część postępowania pozostała nierozstrzygnięta.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach.

informacja …

Czytaj więcej Informacja – wybór najkorzystniejszej oferty

Wróć do góry