– Wojciech

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w związku z zakończonym postępowaniem nr 9/2022/RPO w sprawie organizacji treningu budowania relacji w rodzinie II dla uczestników projektu „Restart” Program Aktywności Lokalnej informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie.

Informacje o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

Czytaj więcej Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w związku z zakończonym postępowaniem nr 8/2022/RPO w sprawie organizacji treningu umiejętności społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy dla uczestników projektu „Restart” Program Aktywności Lokalnej informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie.

Informacja (PDF)Pobierz

Czytaj więcej Wybór najkorzystniejszej oferty – postępowanie nr 8/2022/RPO

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienieim aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, lecz nie później niż do dnia 31.12.2023 r.

Adresatem Programu są osoby, które posiadają

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenieo umiarkowanym stopniu …

Czytaj więcej Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Mieszkanie dla Absolwenta

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Dostępne mieszkanie, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

Adresatem programu są osoby, które:

posiadają orzeczenia o niepełnosprawności …

Czytaj więcej Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Dostępne Mieszkanie

Wróć do góry