– Kampania „16 dni Bez Przemocy”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach ponownie przystąpiło do udziału w międzynarodowej Kampanii „16 dni Bez Przemocy”, organizowanej przez Women’s Global Leadership Institute. Tegoroczne hasło brzmiało „INWESTUJ, ABY ZAPOBIEGAĆ WOBEC PRZEMOCY KOBIET I DZIEWCZĄT”. Jest to 16 dni aktywizmu przeciwko przemocy ze względu na płeć. Kampania trwała od 25 listopada 2023 r. (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia 2023 r. (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka).

Głównym założeniem akcji było wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez podnoszenie świadomości społecznej, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka. Zwrócono uwagę na potrzebę budowania kompleksowej pomocy w formie skutecznych strategii i lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet. W ramach kampanii Zespół Poradnictwa Specjalistycznego  i Interwencji Kryzysowej przygotował plakat oraz ulotki o charakterze informacyjnym i promocyjnym w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Pragniemy przypomnieć, że Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach oferuje bezpłatną specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz prawną osobom doznającym przemocy jak i stosującym przemoc. Ponadto prowadzona jest rekrutacja do programów korekcyjno – edukacyjnego oraz psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową.

mgr Dagmara Ratajewska
pedagog w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

Wróć do góry