– Wojciech

Plakat do programu reSTART

Z radością informujemy Państwa, że od stycznia 2021 r. przystąpiliśmy do realizacji projektu „RESTART” – Program Aktywności Lokalnej, jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.5.

Zgodnie z założeniami w ciągu 2 lat chcemy objąć wsparciem 72 mieszkańców naszego powiatu.

Będą to osoby z niepełnosprawnością, które są bezrobotne …

Czytaj więcej „Restart” – Program Aktywności Lokalnej

Na zdjęciu widać zajęcia z fotografii

Zajęcia z fotografii

Przyszedł czas podsumowania projektu „Wsparcie na starcie”. Za nami trzy lata owocnej współpracy w uczestnikami. Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią wirusa COVID-19, udało Nam się zrealizować wiele działań dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego. Był to czas intensywnej pracy, w której nie zabrakło sukcesów. Bardzo dziękujemy Wszystkim Uczestnikom Projektu  za aktywny udział w jego realizacji!

Projekt …

Czytaj więcej Podsumowanie realizacji projektu „Wsparcie na starcie”

Ania Pastor I miejsce

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w listopadzie 2020 r. po raz czwarty przystąpiło do Kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” organizowanej przez fundację „po DRUGIE”. Celem kampanii jest poruszanie tematów praw dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwa, wolności, budowanie świadomych postaw wobec przemocy i uczenie się jak jej przeciwdziałać. W …

Czytaj więcej 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach informuje o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert  na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, ogłoszonych przez Powiat Gliwicki w dniu 10.11.2020 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w Uchwałach Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22.12.2020 r. dostępnych pod poniższymi linkami:

1. Uchwała nr 723/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 grudnia 2020 …

Czytaj więcej Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Wróć do góry