– Podsumowanie działań przeprowadzonych w ramach kampanii „16 dni bez przemocy”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w grudniu 2021r. przystąpiło do udziału w kampanii „16 Dni Bez Przemocy” organizowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Kampania trwała od 25 listopada 2021r.      do 10 grudnia 2021r. Jej celem jest podnoszenie świadomości społecznej dla braku akceptacji przemocy  i możliwości otrzymania kompleksowej pomocy przez każdą osobę, która jest zagrożona przemocą. W ramach kampanii Zespół Poradnictwa Specjalistycznego  i Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach przygotował plakat oraz ulotki o charakterze informacyjnym i promocyjnym w zakresie przeciwdziałania przemocy. Powyższe materiały zostały przekazane wszystkim Ośrodkom Pomocy Społecznej z Powiatu Gliwickiego.

 Pragniemy przypomnieć, że Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach oferuje bezpłatną specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz prawną osobom doznającym przemocy jak i stosującym przemoc. Ponadto prowadzona jest rekrutacja do Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Wróć do góry