– Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Zaproszenie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych do udziału w konsultacjach środowiskowych w ramach projektu POWER „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że do dnia 27 grudnia 2021 r. zbierane są Państwa opinie na temat wypracowywanych w ramach projektu instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością zapewniających im możliwie samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Ankiety zawierają pytania dotyczące następujących instrumentów:

  • Standard usługi Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością,
  • Standard funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej (modyfikacja instrumentu),
  • Budżet osobisty,
  • Bezpieczna przyszłość – fundusze powiernicze. Mechanizmy wspierające zapewnienie bezpiecznej przyszłości finansowej i majątkowej osób z niepełnosprawnością,
  • System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC),
  • Asysta prawna jako element systemu wspieranego podejmowania decyzji,
  • Mobilny doradca włączenia społecznego.

Ww. ankiety znajdują się pod adresem:

http://wlaczeniespoleczne.pl/platforma-konsultacyjna

Do udziału w konsultacjach zapraszamy pracowników samorządowych oraz osoby z niepełnosprawnością, osoby z otoczenia będące lub niebędące członkiem rodziny osoby z niepełnosprawnością, asystentów osobistych osób z niepełnosprawnością, reprezentantów III sektora, pracowników WTZ, pracowników nauki oraz ekspertów w dziedzinie opracowywanych instrumentów.

Wróć do góry