– Wojciech

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r.”.

 Adresatami pomocy mogą być dla:

obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom …

Czytaj więcej Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022r.

Stowarzyszenie Moc Wsparcia na zlecenie Województwa Śląskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz w partnerstwie z Miastem Sosnowiec realizuje regionalną kampanię „Bezpieczna Więź to Wielka Moc” promującą bezpieczne metody wychowawcze. Kampania „Bezpieczna Więź to Wielka Moc” realizowana jest w ramach Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025.

Celem kampanii społecznej …

Czytaj więcej Bezpieczna Więź to Wielka Moc

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w listopadzie 2021 r. po raz piąty przystąpiło do udziału w światowej kampanii „19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” organizowanej w Polsce przez Fundację „po DRUGIE”. Celem kampanii jest poruszanie tematów związanych z prawami dziecka, godnością, szacunkiem, bezpieczeństwem, wolnością, budowaniem świadomych postaw wobec przemocy oraz uczenie …

Czytaj więcej Podsumowanie konferencji przeprowadzonej w ramach kampanii „19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

Wróć do góry