– Kampania społeczna: „Mój dom – Twoje miejsce”

„Mój dom – Twoje miejsce” pod takim hasłem ruszyła kampania społeczna powiatu gliwickiego zainicjowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. Akcja ma na celu znalezienie kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci czekających na bezpieczny i pełen miłości dom. Potrzeby są ogromne w całej Polsce, a tylko w powiecie gliwickim ponad 100 rodzin sprawuje opiekę nad 160 dziećmi. Pilnie mamy i taty potrzebuje ponad 20 dzieci.

Honorowy patronat nad kampanią objął starosta gliwicki – Włodzimierz Gwiżdż. Szczegółowych informacji na temat tego jak zostać rodziną zastępczą udzielają pracownicy z Zespołu ds. Pieczy Zastępczej gliwickiego PCPR-u pod numerami telefonów 32/332 66 55, 32/332 66 17.

Wróć do góry