– Bez kategorii

Dofinansowanie:  73 929,60 zł

Termin realizacji:  23.02.2023 – 31.12.2023

Cel programu: Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Usługi opieki wytchnieniowej mają zapewniać członkom rodzin lub opiekunom osóbz niepełnosprawnością czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących sięze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek …

Czytaj więcej Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Dofinansowanie: 600 612,72 zł Termin realizacji: 16.02.2023 – 31.12.2023 Cel programu: Pomoc osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz stymulowanie do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.  Zadania realizowane w ramach programu: Pomoc uczestnikom Programu w:

wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,załatwianiu spraw urzędowych,korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki …

Czytaj więcej Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

WAŻNA INFORMACJA!

           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach informuje o modyfikacji w postępowaniu na przeprowadzenie treningu budowania poczucia własnej wartości „Odkryj w sobie piękno” dla uczestników projektu „Wsparcie na starcie”.

Treść modyfikacji dostępna jest w załączonym dokumencie.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu oraz do złożenia oferty do dnia 03.12.2020r. do godziny 10.00.

ModyfikacjaPobierz

Czytaj więcej Modyfikacja w postępowaniu na przeprowadzenie treningu budowania poczucia własnej wartości „Odkryj w sobie piękno”

Wróć do góry