– Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Dofinansowanie:  73 929,60 zł

Termin realizacji:  23.02.2023 – 31.12.2023

Cel programu: Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Usługi opieki wytchnieniowej mają zapewniać członkom rodzin lub opiekunom osób
z niepełnosprawnością czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się
ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Zadania realizowane w ramach programu: Program będzie realizowany w dwóch formach:

1) w ramach pobytu dziennego,

2) w ramach pobytu całodobowego.

Efekty: Program zapewni wsparcie członkom rodzin lub opiekunom osób niepełnosprawnych
w ich codziennych obowiązkach. Pozwoli im wygospodarować czas niezbędny na odpoczynek
i regenerację, wizytę u lekarza czy załatwienie spraw urzędowych. Usługi opieki wytchnieniowej pozwolą zapewnić czasową opiekę osobom niepełnosprawnym w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą w stanie, z różnych powodów (np. z powodu choroby) wykonywać swoich obowiązków.

Wróć do góry