– Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Dofinansowanie: 600 612,72 zł
 
Termin realizacji: 16.02.2023 – 31.12.2023
 
Cel programu: Pomoc osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz stymulowanie do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.
 
 Zadania realizowane w ramach programu: Pomoc uczestnikom Programu w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,
 3. załatwianiu spraw urzędowych,
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej
  lub przyprowadzaniu ich z niej.
  Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku,
  gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
   
   
  Grupy docelowe: Program adresowany jest dla:
  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  konieczności stałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub umiarkowanym albo orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych.
  Efekty: polepszenie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
Wróć do góry