– Podsumowanie konferencji przeprowadzonej w ramach kampanii „19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w listopadzie 2021 r. po raz piąty przystąpiło do udziału w światowej kampanii „19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” organizowanej w Polsce przez Fundację „po DRUGIE”. Celem kampanii jest poruszanie tematów związanych z prawami dziecka, godnością, szacunkiem, bezpieczeństwem, wolnością, budowaniem świadomych postaw wobec przemocy oraz uczenie się jak jej przeciwdziałać.

Sala konferencyjna

W 2021 r. podjęto tematykę związaną z przemocą rówieśniczą, w tym przemocą w szkole, z uwagi na powszechny i aktualny charakter tego zjawiska. W ramach działań profilaktycznych Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej zorganizował Konferencję dla przedstawicieli szkół średnich z powiatu gliwickiego, podczas której została przedstawiona prezentacja multimedialna poruszająca szeroko tematykę przemocy rówieśniczej. W trakcie Konferencji wyświetlono zwycięski filmik konkursowy, na podstawie którego przeprowadzono ćwiczenie dla uczestników Konferencji – pracę w grupach.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zorganizowało Konkurs Filmowy, pt. „Młodzież młodzieży wilkiem – zjawisko przemocy rówieśniczej” dla uczniów trzech powiatowych szkół średnich z Knurowa i Pyskowic w ramach wyżej wspomnianej kampanii. Celem konkursu było przedstawienie oczami młodzieży problemu przemocy w szkole i grupie rówieśniczej oraz rozwijanie wrażliwości i uważności na problem przemocy.

Podczas Konferencji ogłoszono wyniki Konkursu Filmowego:

I miejsce – Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie
w składzie: Hanna Malczyk, Martyna Mnochy, Monika Karczmarz, Oliwia Brandys, Zuzanna Surdel

II miejsce – Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie
w składzie: Kamila Kobiołka, Wiktoria Mikosz, Kinga Szendzielorz, Natalia Bąk, Laura Labisz

III miejsce – Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie
w składzie: Julia Kołodziejak, Agata Ratuszniak, Zuzanna Sieradzka.

Wszyscy uczestnicy Konkursu Filmowego otrzymali dyplomy, ponadto zespoły, które zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymały bony podarunkowe do wybranego sklepu.”

Wróć do góry