– Zmiana numerów telefonów

Uprzejmie informujemy, iż uległy zmianie numery telefonów do zespołów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

Kancelaria
tel.  32/332 66 16

Zespół Finansowo-Księgowy i Kadr

tel. 32/332 66 15

Kadry   tel. 32/230 38 18

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych i Starszych

tel. 32/332 66 14
514 441 920

Zespół ds. Świadczeń

tel. 32/301 50 39

502 483 717

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

tel. 32/332 66 55  
tel. 32/332 66 17
514 448 959
 

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

tel. 32/332 66 77
514 448 957

e-mail: pik_gliwice@wp.pl

Zespół ds. Projektów Celowych

Projekt „Wsparcie na starcie”   

tel. 32/233 76 83

Wróć do góry