– Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem od 18 do 25 lutego 2024

„W związku z trwającym Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w dniach od 19 do 25 lutego 2024 r. członkowie Izby Adwokackiej w Katowicach uczestniczą w organizacji ww. wydarzenia. Projekt koordynuje Ministerstwo Sprawiedliwości, w związku z obchodzonym dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. W związku z tym adwokaci Izby zapraszają do korzystania z udzielanych nieodpłatnie porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem w ramach zaplanowanych dyżurów. Pomoc prawna będzie udzielana co do zasady za pomocą środków komunikowania się na odległość, z możliwością spotkania stacjonarnie w kancelarii wybranego adwokata po uprzednim ustaleniu z nim terminu. W projekcie corocznie biorą udział między innymi sądy, prokuratury, jednostki Policji, organizacje pozarządowe i przedstawiciele zawodów prawniczych. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną m.in. w sądach, zaś z ramienia Izby Adwokackiej zdalnie, kontaktując się z adwokatami, którzy podjęli się pomocy prawnej w ramach obchodów.

Celem organizacji obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W załączeniu lista adwokatów wraz z datami i godzinami pełnienia przez nich dyżurów.

W tegoroczne obchody włącza się również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach oferując bezpłatną informację prawną oraz wsparcie psychologiczne mieszkańcom powiatu gliwickiego. Osoby zainteresowane pomocą proszone są o kontakt telefoniczny z:

prawnikiem Panem Łukaszem Kubickim, który będzie pełnił dyżur w dniu
22.02.2024 r. w godzinach od 14:00 do 15:00
pod numerem telefonu 609 111 503,

psychologiem Panią Agnieszką Rak, która będzie pełniła dyżury w dniach
22.02.2024 r. w godzinach od 13:00 do 15:00 oraz 23.02.2024 r. w godzinach od 12:00 do 13:30
pod numerem telefonu (32) 332 66 77.”

Wróć do góry