– Samodzielność-Aktywność-Mobilność – Moduł „Dostępne mieszkanie”

PFRON realizuje moduł „Dostępne mieszkanie” w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”. Program skierowany jest dla osób z niepełnosprawnościami polegający na dopłacie do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych.

Wróć do góry