– Przeciwdziałanie przemocy – ankieta

W związku z prowadzonymi obecnie pracami nad Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gliwickim na lata 2023-2028, a także koniecznością zdiagnozowania problemu przemocy w rodzinie na terenie powiatu gliwickiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety  przez  pracowników socjalnych, asystentów rodziny lub innych pracowników ośrodków pomocy społecznej, kuratorów zawodowych rodzinnych i osób dorosłych Sądu Rejonowego w Gliwicach, policjantów – dzielnicowych, specjalistów punktów konsultacyjnych oraz psychologów i pedagogów szkół wszystkich szczebli z terenu powiatu gliwickiego w terminie do dnia 7 grudnia 2022 r.

Ankieta internetowa  została zamieszczona pod poniższym linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAddl1NQrereKejV6c1PlZmVFeW3P0fkjDgfj2V4jONnMDFw/viewform

Ankieta jest całkowicie anonimowa i służy wyłącznie celom diagnostycznym.

Dziękujemy za pomoc.”

Wróć do góry