– Prośba o wypełnienie ankiety

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zachęca do udziału w badaniu, dotyczącym osób usamodzielnianych w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Badanie realizowane jest przez Uczelnię Korczaka Akademię Nauk Stosowanych wraz z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej oraz we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej (Departament Pomocy i Integracji Społecznej).

Celem badania jest poznanie opinii młodych ludzi na temat opieki w placówce opiekuńczo- wychowawczej, rodzinnym domu dziecka oraz rodzinie zastępczej. W oparciu o wyniki badania w najbliższych latach realizowane będą strategie polityki społecznej, w tym instytucjonalizacji.

Badanie kierowane jest do pełnoletnich wychowanków będących w pieczy zastępczej oraz do tych, którzy już ją opuścili. Jest ono w pełni anonimowe, a jego wyniki poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Aby rozpocząć wypełnianie ankiety wystarczy kliknąć w poniższy link:

https://pbs.pl/dus01A_piecza

Wróć do góry