– Program „ Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz  Stowarzyszeniem Czas, Przestrzeń, Tożsamość realizuje projekt „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie różnych form wsparcia aktywizacji zawodowej, zarówno pomocy osobom niepełnosprawnym w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia i w założeniu firm, jak i pracodawcom w podjęciu decyzji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i stworzeniu dla nich miejsc pracy.

Więcej informacji na:  www.wlaczeniewylaczonych.pl, pilotaz.ww@pzg.org.pl

Wróć do góry