– Postępowanie nr: 7/2021/RPO2 w sprawie: wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, w związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zasadę konkurencyjności w sprawie Organizacji  treningu budowania własnej wartości dla uczestników projektu „Restart” Program Aktywności Lokalnej, informuje, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Zapytania ofertowego. Poniżej, Zamawiający podaje treść pytań oraz odpowiedzi na zadane pytania.

I. Zapytania Wykonawcy:

1) „ Czy możliwe jest przeprowadzenie szkoleń w kolejne 4 weekendy, tak , by nie były równolegle? Taka forma wiąże się z większym nakładem finansowym. Od ponad 15 lat prowadzimy szkolenia z autoprezentacji, metamorfozy i wizażu dla ośrodków MOPS, GOPS na terenie całego kraju. Nasze koszty są niewysokie, co przy ograniczonym budżecie jest istotnym czynnikiem. Wynajęcie dodatkowego trenera/stylisty to duży koszt.” 

2) „Czy w metamorfozie, ma wziąć udział cala grupa 60 osób? Przewidziany czas to 4 godz./grupę 15 osobową. Nie ma możliwości w tak krótkim czasie umalować, uczesać i sfotografować takiej ilości osób. Daje nam to 16 minut na jedną osobę, sam makijaż to min 20 minut. Zatrudnienie dodatkowych wizażystów i fryzjerów, bardzo podwyższy koszty.”

II. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad. 1).

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego zajęcia w części szkoleniowo-warsztatowej powinny odbywać się równolegle w 2 grupach treningowych po ok 15 osób (w tym samym miejscu i czasie). Inne rozwiązanie bardzo wydłużyłoby czas realizacji.

Ad. 2).

W przypadku metamorfoz w zapytaniu ofertowym w punkcie odnoszącym się do wymagań dotyczących strony organizacyjnej treningu widnieje zapis, że Wykonawca zorganizuje dodatkowy dzień/dni na metamorfozy – 4 godziny lekcyjne na każdą osobę. Można utworzyć grupy kilkuosobowe. Kwestie logistyczne w tym zakresie pozostawiamy Wykonawcy.

Wróć do góry