– Podtrzymywanie kontaktu i relacji pomiędzy dziećmi ich rodzinami pochodzenia

Kobieta rozmawia przez telefon

Szanowni Państwo

Trudna sytuacja w naszym kraju spowodowana szybkim tempem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz wprowadzone przez Rząd obostrzenia dotyczące większości sfer życia publicznego, w tym urzędów zmusza nas do wprowadzenia zakazu spotkań rodziców z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.

To decyzja trudna, ale jesteśmy przekonani, że może uchronić nas wszystkich przed niebezpiecznymi skutkami COVID-19. Przyłączamy się do działań innych urzędów mających na celu maksymalne spowolnienie rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce. Sytuacja jest poważna i wymaga od nas wszystkich zdecydowanych działań.

Jednocześnie wiemy, jak ważne jest podtrzymywanie kontaktu i relacji pomiędzy dziećmi ich rodzinami pochodzenia, dlatego bardzo gorąco zachęcamy do kontynuowania kontaktów telefonicznych lub wykorzystując do tego inne narzędzia, z których możecie Państwo skorzystać zachowując społeczny dystans, takich jak Skype, Messenger lub Zoom. Ustalanie sposobu kontaktu pozostawiamy do uzgodnienia pomiędzy rodzicami zastępczymi i rodzicami naturalnymi. Wierzymy, że porozumienie w tej kwestii jest możliwe.

Zgadzamy się z twierdzeniem, że najlepsze metody walki z wirusem to odosobnienie, izolacja, kwarantanna oraz unikanie dużych skupisk ludzkich, a także przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Do ustabilizowania sytuacji potrzebujemy powrotu społecznej dyscypliny i ograniczenia mobilności obywateli. Zdrowie i życie naszych podopiecznych to obecnie nasz główny cel.

Powyższe zasady obowiązywać będą od dnia 05.11.2020 r. do odwołania.

Dziękujemy za zrozumienie i życzymy Państwu dużo zdrowia.

Z wyrazami szacunku

Barbara Terlecka – Kubicius
Dyrektor PCPR w Gliwicach

Wróć do góry