– Podsumowanie konferencji przeprowadzonej w ramach kampanii „19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w listopadzie 2022 r. po raz szósty przystąpiło do udziału w światowej kampanii „19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” organizowanej w Polsce przez Fundację „po DRUGIE”. Celem kampanii jest poruszanie tematów związanych z prawami dziecka, godnością, szacunkiem, bezpieczeństwem, wolnością, budowaniem świadomych postaw wobec przemocy oraz uczenie się jak jej przeciwdziałać.

W 2022 r. podjęto tematykę związaną z zagadnieniem empatii, jako skuteczną metodą zwalczania przemocy. W ramach działań profilaktycznych Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej zorganizował Konferencję dla przedstawicieli szkół średnich z powiatu gliwickiego, podczas której została przedstawiona prezentacja multimedialna poruszająca szeroko tematykę empatii. Przedstawiono zagadnienia dotyczące roli empatii w zwalczaniu przemocy.  Przeprowadzono ćwiczenie w grupach dla uczestników Konferencji umożliwiające im poznanie metody komunikacji opartej na Porozumieniu bez przemocy (Rosenberga).

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zorganizowało Konkurs plastyczny pt. „Sięgnij PO-MOC. Empatia jako lek na przemoc”, dla uczniów trzech powiatowych szkół średnich z Knurowa i Pyskowic w ramach wyżej wspomnianej kampanii. Celem konkursu było przedstawienie oczami młodzieży zjawiska empatii, jako formy przeciwdziałania przemocy.

Podczas Konferencji ogłoszono wyniki Konkursu plastycznego:

I miejsce  Pani Paulina Balicka – ZSZ Nr 2 w Knurowie

II miejsce Pan Nataniel Papaj – ZSZ Nr 2 w Knurowie

III miejsce Pani Lilianna Milczarek – ZSZ Nr 2 w Knurowie

Wszyscy uczestnicy Konkursu plastycznego otrzymają dyplomy. Ponadto osoby, które zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymają bony podarunkowe.

Wróć do góry