– Kontakty w czasie zwiększonego ryzyka COVID-19 rodziców z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej

Szanowni Państwo

Utrzymująca się stale trudna sytuacja w naszym kraju, spowodowana kolejną falą koronawirusa oraz znaczącym wzrostem liczby zachorowań w naszym kraju, a także wprowadzane przez Rząd obostrzenia dotyczące różnych sfer życia publicznego, w tym urzędów zmuszają nas do podjęcia decyzji o ponownym zakazie spotkań rodziców z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej.

zdjęcie: mama z dzieckiem na rękach. Mama jest w masce przeciw-covid

Mając na uwadze jednak fakt, jak ważne jest podtrzymywanie kontaktu i relacji pomiędzy dziećmi i ich rodzinami pochodzenia, ponownie bardzo gorąco zachęcamy do kontynuowania kontaktów telefonicznych lub wykorzystując do tego inne narzędzia, z których możecie Państwo skorzystać zachowując społeczny dystans, takich jak Skype, Messenger lub Zoom. Ustalanie sposobu kontaktu pozostawiamy do uzgodnienia pomiędzy rodzicami zastępczymi i rodzicami naturalnymi. Wierzymy, że porozumienie w tej kwestii jest możliwe.

Dziękujemy za zrozumienie i życzymy Państwu dużo zdrowia.

Z wyrazami szacunku
Barbara Terlecka – Kubicius
Dyrektor PCPR w Gliwicach

Wróć do góry