– Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach informuje o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert  na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, ogłoszonych przez Powiat Gliwicki w dniu 10.11.2020 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w Uchwałach Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22.12.2020 r. dostępnych pod poniższymi linkami:

1. Uchwała nr 723/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (chłopcy) – 60 miejsc, na terenie Powiatu Gliwickiego.

https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/res/serwisy/pliki/25592107?version=1.0

2. Uchwała nr 724/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osóbw podeszłym wieku (koedukacyjny) – 80 miejsc, na terenie Powiatu Gliwickiego.

https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/res/serwisy/pliki/25592292?version=1.0

3. Uchwała nr 725/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy (koedukacyjnego) na 50 miejsc, na terenie Powiatu Gliwickiego.

https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/res/serwisy/pliki/25592338?version=1.0

Wróć do góry