– Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

W ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej ponownie organizuje spotkania o charakterze grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatu gliwickiego. Celem spotkań jest wzajemne wspieranie się osób będących w podobnej sytuacji życiowej, mianowicie sprawujących opiekę nad małoletnimi wychowankami pieczy zastępczej, w pełnieniu niniejszej funkcji. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w budynku Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie przy  ul. Dworcowej 33. Udział w ww. spotkaniach jest dobrowolny i otwarty dla rodzin zastępczych. Docelowo zostanie utworzona druga grupa, której spotkania będą się odbywać w Pyskowicach. Celem uzyskania szczegółowych informacji prosimy  o kontakt pod numerami telefonów (32) 332 66 77, 514 448 957, 514 448 959.

Wróć do góry