– Dbam o swoje zdrowie psychiczne 2023!

Miniona sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz towarzyszące jej ograniczenia spowodowały pogorszenie się stanu psychicznego wielu osób. Skutki wprowadzonych obostrzeń związanych z izolacją, ograniczeniem kontaktów międzyludzkich, ale także utrudnionym dostępem do świadczeń terapeutycznych, odczuwały szczególnie mocno osoby z niepełnosprawnościami oraz ich najbliżsi.

Celem zadania jest poprawa kondycji psychicznej osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych (rodziców, dzieci, rodzeństwa, wnuków, opiekunów, przyjaciół etc.).
W ramach projektu każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z 15 godzin indywidualnych konsultacji z psychologiem. W zależności od możliwości i chęci beneficjentów projektu będą mogli wybrać formę spotkań w zależności od własnych możliwości i preferencji. Porady psychologiczne udzielane będą zarówno stacjonarnie, jak i za pomocą środków porozumiewania się na odległość (on-line, telefon, Skype itp.).

Aby wzięcia udziału w projekcie wymagane są następujące dokumenty:

• dla osób z niepełnosprawnością – dokument poświadczający niepełnosprawność oraz stopień bądź inny dokument równoważny, podpisany formularz zgłoszeniowy.
• dla osoby najbliższej – dokument poświadczający niepełnosprawność osoby, z którą jest spokrewniona oraz podpisany formularz zgłoszeniowy.

Pobierz formularz zgłoszeniowy:

• Osoba z niepełnosprawnością (odnośnik pojawia się w nowym oknie i przechodzi od strony fen.net.pl)
• Osoba najbliższa (odnośnik pojawia się w nowym oknie i przechodzi od strony fen.net.pl)
• Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w projekcie (odnośnik pojawia się w nowym oknie i przechodzi od strony fen.net.pl)

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

e-mail: j.roszkowska@fen.net.pl
tel: +48 729 835 550

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.

Projekt „Dbam o swoje zdrowie psychiczne 2023!” Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób najbliższych w zw. z negatywnymi konsekwencjami epidemii SARS-CoV-2” został w całości sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wróć do góry