– Bezpieczne Wakacje

Mając na względzie konieczność zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas letnich wakacji zostały opracowane Zalecenia w zakresie realizacji na obszarze województwa śląskiego akcji „Bezpieczne wakacje 2023”

Celem akcji jest zintegrowanie działań różnych podmiotów tak, by podnieść poziom bezpieczeństwa wypoczynku letniego w zakresie dojazdu do miejsc wypoczynku i powrotu, bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych, jak i w miejscu zamieszkania oraz podnoszenia poziomu świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań, w tym związanych ze specyfiką wypoczynku letniego.

Proszę więc o przeprowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych adresowanych do organizatorów letniego wypoczynku na terenie Państwa miasta i gminy oraz pracowników i dzieci z placówek wsparcia dziennego, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.
Załączniki:

  1. Zalecenia w zakresie realizacji na obszarze województwa śląskiego akcji
    „Bezpieczne wakacje 2023”
  2. Plakat „Bezpieczne wakacje”
  3. Wykaz podmiotów zaangażowanych w akcję „Bezpieczne wakacje 2023”
  4. Informacja dotycząca trybu zgłaszania do kontroli autokarów przewożących dzieci na wypoczynek.

Wróć do góry